Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2020-07-07, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Kontrola wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2019.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.