Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2020-08-31, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Kontrola przygotowania obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i wykorzystania funduszu remontowego szkół.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.