Posiedzenie komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

w dniu 2020-09-03, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Spotkanie z przedstawicielami firmy „Struga S.A” i zapoznanie się z działaniami mającymi na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowych dla społeczeństwa.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.