Posiedzenie Komisji ds.planowania, gospodarki i finansów gminy.

w dniu 2020-09-30, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Ocena i przyjęcie wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.