Komisja do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy

w dniu 2020-10-08, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Funkcjonowanie oświaty w gminie,potrzeby inwestycyjne,remonty i stan bezpieczeństwa.

4.Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rojewo.

5.Wolne wnioski i zapytania.