Komisja do spraw oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

w dniu 2020-10-08, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Zebranie informacji na temat funkcjonowania szkół i przedszkola oraz zapoznanie się ze stanem obiektów szkolnych.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.