Posiedzenie Komisji do spraw oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

w dniu 2020-12-01, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Omówienie projektu budżetu na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie posiedzenia.