Posiedzenie Komisji do spraw ochrony środowiska i porządku publicznego

w dniu 2020-12-01, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Omówienie projektu budżetu na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.Wolne wnioski i zapytania.