Posiedzenie Komisji do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy

w dniu 2020-12-03, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.Wolne wnioski i zapytania.